اطلاعیه قابل توجه نخل داران جنوب استان کرمان

به اطلاع نخل داران جنوب استان کرمان می رساند نظر به اینکه صادارات محصول خرما تا پایان سال زراعی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱ صرفا با اخذ کد شناسه (QR Code) از سامانه سماک امکان پذیر خواهد بود، ضروری است باغداران منطقه از هم اکنون در سامانه الکترونیکی سماک ثبت نام نموده تا در زمان برداشت محصول بتوانند کد شناسه مربوطه را اخذ نمایند.بدیهی است در صورت عدم دریافت کد شناسه از سامانه مذکور ، گواهی بهداشت برای محصول مورد نظر صادر نخواهد گردید.

مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات