جلسه كار گروه بند( د) تبصره ١٦ قانون بودجه سال ١٤٠٢ جنوب كرمان برگزار شد
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گر . . .

توسط sjkj

همایش عفاف و حجاب و روانشناسی خانواده در سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گر . . .

توسط sjkj

تقدیر از مدیر جهاد کشاورزی و مدیر کانون بسیج جامعه کشاورزی شهرستان عنبرآباد
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گر . . .

توسط sjkj

موکب جهاد کشاورزی شهرستان عنبرآباد برپا شد
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گر . . .

توسط sjkj

بازدید همکاران سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان از مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فاریاب
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گر . . .

توسط sjkj

بازدید مدیر امور باغبانی از نهالستان مجوز دار مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی جنوب استان کرمان
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گر . . .

توسط sjkj

بازدید مدیر امور باغبانی از گلخانه مدرن آقای نظری واقع در اسفندقه جیرفت
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گر . . .

توسط sjkj