درباره ما

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان است.


سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

سیمای کشاورزی جنوب کرمان

وسعت : 38581 کیلومتر مربع

جمعیت : 812726 نفر

تعداد بهره بردار : 109048 بهره بردار

کل اراضی قابل کشت : 336626 هکتار

تعداد مراکز جهاد : 31 مرکز

تولید محصولات زراعی (هزار تن) 2609هزار تن
تولید محصولات باغی (هزار تن) 767هزار تن
تولید محصولات گلخانه ای (هزار تن) 339هزار تن
تولید محصولات دامی (هزار تن) 60هزار تن

536

تعداد کارکنان سازمان

جهاد کشاورزی جنوب کرمان

-

109

تعداد بهره برداران بخشکشاورزی جنوب کرمان (هزار نفر )

-

812

جمعیت جنوب کرمان ( هزار نفر )

-