۳۸ هکتار ازگلخانه های مجتمع های گلخانه ای شرکت شهرک های کشاورزی زیر کشت رفت

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان مهندس افشار زاده مدیر شرکت شهرک های کشاورزی جنوب کرمان بیان داشت: در راستای ایجاد شهرک های گلخانه ای مراحل مختلف ساخت سازه وزیرساخت چهارمجتمع گلخانه ای دولتی ویک مجتمع خصوصی درحال انجام می باشد و پیش بینی میکنیم تا پایان سال زراعی جاری از ۳۵۴ هکتار مجتمع های گلخانه ای در جنوب کرمان ۱۷۵ هکتار از آن آماده بهره برداری قرار گیرد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۳۸ هکتار از سطوح مذکور زیر کشت محصولات گلخانه ای از جمله فلفل رنگی، بادمجان ، گوجه فرنگی وخیارسبز اختصاص یافته است.

24/ ۰۸ / 1402