IMG_20231006_224114_893

کشت محصول پیاز برای سال زراعی جدید ۷۵۰۰ هکتار هدف گذاری و تعیین گردید

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان دکتر رضا یونس زاده مدیر زراعت گفت: در راستای سیاست های وزارت جهاد کشاورزی به منظور تامین امنیت غذایی و اولویت کشت های استراتژیک و قراردادی، بر اساس میزان کشت و تولید سایر استان‌ها، پیش بینی میزان ذخیره‌سازی تولید پاییزه، میانگین صادرات چند سال گذشته، تعادل عرضه و تقاضای بازار، برنامه کشت و تولید محصول پیاز برای سال زراعی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ بالغ بر ۷۵۰۰ هکتار و تولید ۴۲۸ هزارتن هدف گذاری و تعیین گردیده است.

وی بیان داشت: برابر ارزیابی‌ها و بررسی‌های میدانی، با عنایت به وضعیت کشت طرح استمرار با تاکید بر مدیریت کشت و ساماندهی تولید توصیه می گردد، کشاورزان برای احداث خزانه تولید نشاء و ادامه کشت سال زراعی پیشرو نهایت تلاش و دقت را بعمل آورند و به نحوی برنامه‌ریزی انجام گردد که با مدیریت کشت، تولید، میزان و زمان عرضه مناسب، منافع اقتصادی مطلوب حاصل و از هرگونه بی‌ثباتی بازار، افت و نوسانت قیمت و خسارات احتمالی ممانعت بعمل آید.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط بین المللی و دو چندان شدن اهمیت امنیت غذایی و اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی، مدیریت و برنامه ریزی کشت به صورت چند محصولی با اولویت کشت محصولات استراتژیک گندم، کلزا و سایر محصولات سبزی صیفی می تواند راهکار مناسب و مطلوب در جهت دستیابی به بازاری با ثبات، اقتصادی پویا و درآمدی پایدار باشد.