کشاورزان جهت جلوگیری از ورود و انتشار بیماری خطرناک روگوز گوجه فرنگی از بذور غیراستاندارد و فاقد لیبل استفاده ننمایند

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان مهندس مهدیه کردساردوئی مدیر حفظ نباتات گفت:بیماری روگوز گوجه فرنگی، بیماری ویروسی است که توسط بذر و نشاء آلوده به مزارع و گلخانه ها وارد و با انتقال مکانیکی ( توسط دست، لباس، ابزار و …. ) انتشار می یابد و این بیماری روی محصولات گوجه فرنگی و فلفل در تمام مراحل رشد رویشی – گلدهی و میوه دهی باعث ایجاد علائم می گردد. علائم روی برگ بصورت لکه های تاولی و علائم روی میوه، بصورت لکه های بی رنگ سبز و زرد روی میوه گوجه فرنگی و لکه های تاولی روی میوه فلفل می باشد.

وی بیان داشت: باتوجه به خسارت این بیماری و انتقال و انتشار سریع و آسان آن لازم است کشاورزان به توصیه های کارشناسان توجه نموده و با استفاده از بذور و نشاء های استاندارد و دارای لیبل و گواهی بهداشت از ورود و انتشار این بیماری خطرناک به مزارع و گلخانه های منطقه جلوگیری نمایند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان افزود: نظر به اینکه این بیماری در لیست ممنوعه کشورهای مقصد صادرات محصولات گلخانه ای می باشد و از طرفی اهمیت صادرات محصولات منطقه، ضروریست تا کلیه بهره برداران با حساسیت نسبت به تهیه بذر و نشاء استاندارد اقدام نمایند.

وی خاطرنشان کرد: منطقه جنوب کرمان با سطح زیر کشت بیش از ۳۰۰ هکتار فلفل گلخانه ای  و بیش از ۸۰۰۰ هکتار مزرعه گوجه فرنگی از مناطق مهم تولید و صادرات این محصولات محسوب می گردد.