کارگروه مطالعاتی فرادستگاهی احیاء تالاب جازموریان در جنوب کرمان تشکیل می شود

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان دکتر احمد احمدپور رئیس سازمان جهاد کشاورزی بیان داشت: با توجه به اهمیت و جایگاه بی بدیل اکوسیستم های طبیعی به ویژه اکوسیستم  تالاب جازموریان در توسعه پایدار کشاورزی  جنوب استان کرمان، کارگروه احیاء تالاب  جازموریان به صورت فرا دستگاهی و خود جوش با حضور مدیران دستگاه های ذیربط، نخبگان و فعالان بخش خصوصی تشکیل می شود.

وی اظهار داشت: هدف از این کار گروه  انجام مطالعات، برنامه ریزی، و آینده پژوهی برای حفظ و احیاء تالاب جازموریان خواهد بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی تصریح کرد: در همین راستا با پیگیری های انجام شده بخش تحقیقات منابع طبیعی با ۴ پست هیئت علمی، ۳ کارشناس و یک کمک کارشناس در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان مصوب و به زودی راه اندازی خواهد شد.

20/09/1402