کارگاه آموزشی جهت بهره برداران حوزه شیلات جنوب کرمان برگزار شد

با حضور معاون بهبود تولیدات دامی، مدیر شیلات و مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی کارگاه آموزشی جهت بهره برداران حوزه شیلات جنوب کرمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان مهندس موسی محمدی مدیر شیلات و آبزیان گفت: باتوجه به رهنمود های مقام معظم رهبری در راستای شعار سال رشد تولید در حوزه آبزیان در منطقه کارگاه آموزشی جهت ارتقاء سطح دانش بهره برداران حوزه شیلات جنوب کرمان برگزار گرديد.

وی بیان داشت:  با توجه به وجود استخر های ذخیره آب کشاورزی در جنوب کرمان، پرورش ماهی در این استخر ها علاوه بر افزایش درآمد کشاورزان، موجب می شود آب خروجی از استخ، غنی شده و املاح مورد نیاز گیاهان زراعی به صورت محلول به گیاهان برسند و ضمن کاهش مصرف کودهای شیمیایی، افزایش تولید محصولات کشاورزی با کیفیت بهتر و سالمتر خواهد بود .