همایش چالش ها و مشکلات صنعت بسته بندی و صادرات خرما در جنوب کرمان برگزار شد

همایش چالش ها و مشکلات صنعت بسته بندی خرما با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی، معاونین، مدیران ستادی و اجرایی، کارشناسان، مدیر اجرایی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، عامل خوشه کسب و کار خرمای جنوب کرمان،  کشاورزان و نخل داران پیشرو در روز سه شنبه سیزدهم تیرماه1402در محل سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان دکتر احمدپور رئیس سازمان گفت: جنوب کرمان به لحاظ نقش و جایگاهی که در زمینه تولید ارقام تجاری خرما در کشور دارد مورد توجه تجار و صادر کنندگان این بخش قرار دارد و بالتبع این موضوع می بایست به بخش بسته بندی و برندینگ و توسعه صادرات و همچنین معرفی ارقام تجاری به بازار های جهانی و در نمایشگاه های مختلف توجه بیشتری داشت تا منطقه جنوب کرمان به جایگاه واقعی خود که همانا عرضه مناسب تولید خرمای منطقه و ارتقا سطح اقتصادی برای کشاورز دست یابد.

مهندس میجانی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی اظهار داشت: با توجه وجود چالش در صنعت بسته بندی و صادرات خرما و لزوم آموزش های تخصصی در این زمینه درجنوب کرمان، با حضور تولیدکنندگان وکشاورزان پیشرو و سردخانه داران  این همایش برگزار و بسیاری از مسائل و مشکلات صنعت بسته بندی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود در صورت نیاز و بنابر ضرورت درجنوب کرمان مدیریت هماهنگی ترویج آمادگی برگزاری  برنامه های همایشی وجشنواره ها را در آینده دارد.