همایش بیماری روگوز گوجه فرنگی و طرح ارتقا سلامت محصولات گلخانه ای در شهرستان کهنوج برگزار شد

همایش بیماری روگوز گوجه فرنگی و طرح ارتقا سلامت محصولات گلخانه‌ای  منطقه جنوب کرمان با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه، معاون بهبود تولیدات گیاهی، مدیران ستادی و اجرایی، نمایندگان فرمانداران و کارشناسان پهنه و گلخانه داران با هدف اطلاع رسانی به  بهره برداران، کارشناسان پهنه، کارشناسان مسئول فنی و فروشندگان نهاده های کشاورزی به منظور آشنایی  با بیماری روگوز گوجه فرنگی و چگونگی و نحوه اجرای طرح ملی ارتقا سلامت محصولات کشاورزی و لزوم دریافت  کد شناسه در شهرستان کهنوج برگزار شد.

همایش بیماری روگوز گوجه فرنگی و طرح ارتقا سلامت محصولات گلخانه ای در شهرستان کهنوج برگزار شد

همایش بیماری روگوز گوجه فرنگی و طرح ارتقا سلامت محصولات گلخانه‌ای  منطقه جنوب کرمان با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه، معاون بهبود تولیدات گیاهی، مدیران ستادی و اجرایی، نمایندگان فرمانداران و کارشناسان پهنه و گلخانه داران با هدف اطلاع رسانی به بهره برداران، کارشناسان پهنه، کارشناسان مسئول فنی و فروشندگان نهاده های کشاورزی به منظور آشنایی  با بیماری روگوز گوجه فرنگی و چگونگی و نحوه اجرای طرح ملی ارتقا سلامت محصولات کشاورزی و  لزوم  دریافت  کد شناسه در شهرستان کهنوج برگزار شد.

=به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان در این همایش دکتر احمدپور رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: در سال ۱۴۰۱ در بحث برنامه های تولیدی در شاخص های اختصاصی ارزیابی دستگاه های اجرایی استان که همه ساله توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام می شود، این سازمان با کسب امتیاز کامل ۱۰۰۰, رتبه برتر استان را کسب نموده است.

=وی بیان داشت: در برنامه هفتم توسعه، طرح اصلاح الگوی کشت بر مبنای افزایش بهره وری با امکانات موجود خواهد بود که باید با افزایش ضریب نفوذ دانش به این مهم در سطح منطقه رسید.

وی خاطرنشان کرد: گلخانه داران منطقه باید برای هر محصول تولیدی گواهی بهداشت داشته باشند و نسبت به دریافت کد QR اقدام نمایند تا برای صادرات محصول به بازار های داخلی و خاجی دچار مشکل نشوند.

دکتر نامور معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان نیز در خصوص مراحل اجرای پروژه ارتقا سلامت و الزامات و برنامه های این پروژه و لزوم رعایت قوانین و مقررات بهداشت گیاهی و ضرورت دریافت کد شناسه در سال جاری موارد مدنظر را بیان نمودند. ایشان تأکید نمودند با توجه به اهمیت موضوع بیماری روگوز و اینکه اصلی ترین گلوگاه این بیماری موضوع بذر است، ضروری است تمامی تولید کنندگان محصولات گوجه و فلفل حتما از بذور رسمی و تایید شده و دارای لیبل استفاده شود.