تصویر اول

مزرعه نوآوری بهره وری آب در محصولات راهبردی سیب زمینی و پیاز در جنوب کرمان افتتاح شد

اولین مزرعه نوآوری با موضوع بهره وری آب در محصولات راهبردی سیب زمینی و پیاز تحت مالکیت آقای ناصر افشار کشاورز نوآور شهرستان عنبرآباد با حضور رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی، مدیر و معاون امور بیمه ای شعب بانک کشاورزی ،مدیرهماهنگی ترویج کشاورزی جنوب کرمان،بخشدار مرکزی شهرستان عنبرآباد، روسای ادارات ستادی و اجرایی، رئیس مرکز جهاد کشاورزی، کارشناسان ستادی و اجرایی، نایب رئیس کانون خبرگان جنوب کرمان، کشاورزان پیشرو و پیرامونی مزرعه نوآوری در روز دوشنبه یکم آبان ماه ۱۴۰۲ افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان مهندس مهدی میجانی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی در این خصوص گفت: مزرعه آقای ناصر افشار یکی از۴۶ مزرعه نوآوری برگزیده کشور و تنها مزرعه نوآوری دارای گواهی در جنوب کرمان می باشد که بر اساس تفاهم نامه منعقد شده بین کشاورز نوآور و رئیس سازمان جهاد کشاورزی، این سازه ترویجی محل فعالیت های ترویجی و انتقال دانش و تجارب به سایر کشاورزان پیرامونی و منطقه بوده و باعث ارتقا ضریب نفوذ دانش بهره برداران خواهد شد.