مدير جهاد كشاورزی سخنران بعد از خطبه های نماز جمعه اين هفته شهرستان فاریاب

به گزارش روابط عمومي مديريت جهاد كشاورزي فاریاب ، ابراهیم عادلی  به مناسبت هفته جهاد كشاورزي بعد از خطبه هاي نماز جمعه اين هفته شهرستان فاریاب گزارش فعاليتها و عملكرد یکسال گذشته و برنامه های در دست اقدام اين مديريت را در بين نمازگزاران تشريح كرد .

دکتر عادلی با بيان اينكه اين مديريت با داشتن ۳ مركز خدمات جهاد كشاورزي با برگزاري دوره هاي آموزشی در سطح شهرستان با هدف ارتقا دانش بهره برداران و توانمند سازي آنها گامهاي موثري در مراحل کاشت،  داشت و برداشت محصولات کشاورزی برداشته ، ياد آورشد : در حال حاضر با توجه به تنوع كشت محصولات كشاورزي ، فاریاب  رتبه اول توليد کمی و کیفی ذرت و هندوانه   را در سطح استان به خود اختصاص داده است .

مدير جهاد کشاورزی شهرستان فاریاب ، احداث گلخانه و کاهش سطح زیر کشت محصولات آب بر  ، راه اندازی شهرک صنعتی ،  احداث سردخانه ، صنايع تبدیلی و رفع مشکل اسناد اراضی را از نیازهای ضروری کشاورزان فاریاب برشمرد .

همچنین امروز بمناسبت هفته جهادکشاورزی،  میز خدمت مديريت جهاد در محل برگزاری نماز جمعه فاریاب برگزار که مدير و کارکنان جهادکشاورزی به بررسی مشکلات کشاورزان پرداختند.