لزوم نصب تله های شکار انبوه مگس میوه مدیترانه‌ای حداکثر تا هفته اول مهر ماه در باغات مرکبات مناطق کوهپایه‌ای شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان مهندس مهدیه کردساردوئی مدیر حفظ نباتات اظهار داشت: با توجه به فراهم بودن شرایط جهت  افزایش جمعیت آفت مگس میوه مدیترانه‌ای در  روزهای آتی در باغات مرکبات مناطق کوهپایه ای شهرستان های جیرفت و عنبرآباد، ضروریست که باغداران با نصب تله های شکار انبوه از خسارت آفت به محصول مرکبات خود جلوگیری نمایند.

وی بیان داشت:  باغداران می‌توانند با نصب تعداد ۷۰ تا ۱۰۰ عدد تله حاوی پروتئین هیدرولیزات یا قرص سراتینکس نسبت به کاهش جمعیت آفت اقدام نمایند و همچنین برداشت به موقع محصول و معدوم سازی روزانه میوه‌های ریخته شده پای درختان  و دفن نمودن آنها در گودال هایی  به عمق ۵۰ سانتی‌متر در خاک و عدم نگهداری این میوه‌ها در محل باغ از تمهیداتی است که موجب کاهش خسارت آفت در باغات می‌گردد.

وی تصریح کرد: لازم به ذکر است در صورتی که با نظر کارشناس مراکز جهاد کشاورزی و بازدید و بررسی  از تله ها جمعیت شکار آفت افزایشی و به صورت روزانه  ۲ تا ۳ عدد در هر تله باشد، باغداران می‌توانند با طعمه پاشی یک طرفه درختان به صورت یک یا دو  ردیف در میان با استفاده از ماده جلب کننده پروتیین هیدرولیزات به نسبت سه درصد و سم مالاتیون با نسبت ۲ در هزار  نسبت به کنترل آفت اقدام نمایند.