لزوم اجرای تمهیدات مدیریت تلفیقی آفت کرم برگخوار در مزارع ذرت

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان مهندس مهدیه کردساردوئی مدیر حفظ نباتات گفت: آفت برگخوار یکی از آفات مهم مزارع ذرت می باشد که خسارت این آفت در مرحله لاروی و به صورت تغذیه از شاخ و برگ های میزبان می باشد و لارو های جوان از پارانشیم برگ تغذیه کرده و لایه اپیدرم باقی می ماند و لکه های شیشه ای روی برگ ایجاد می نماید.

وی افزود: لارو ها در سنین بالاتر از تمام برگ و از لبه ها به داخل تغذیه می نمایند و تغذیه لارو ها از برگ حلقوی سوراخ هایی را روی برگ ها ایجاد میکند و لارو های بزرگ به دلیل تغذیه زیاد باعث حذف شدید برگ ها و ایجاد ظاهر پاره پاره در بوته ها می شوند.

وی بیان داشت: این آفت شبیه کرم بلال به بلال ذرت نیز خسارت می زند و بیشترین خسارت این آفت در مزارع از اواسط مرداد ماه تا اوایل آبان ماه می باشد. مدیر حفظ نباتات سازمان تصریح کرد: در خصوص روش های کنترل این آفت تشخیص به موقع آفت در مراحل اولیه خسارت و ایجاد تمهیدات کنترلی در حد قابل قبولی از خسارت آفت به مزرعه جلوگیری می نماید .

مهندس کردساردوئی اظهار داشت: رعایت تاریخ کاشت مناسب منطقه (از ۱۰ تا ۳۰) مرداد ماه و عدم تاخیر در کاشت و کنترل شیمیایی بااستفاده از سموم توصیه شده بصورت متناوب شامل آبامکتین، آوانت، لامبداسای هالوترین، اسپینوساد، دیمتوات و سایپرمترین با غلظت های توصیه شده در ابتدای روز و هنگام غروب (ترجیحا هنگام غروب) با استفاده از حجم بالای محلول سمی  بصورتی که داخل قیف گیاه در تماس با سم از روش های کنترل این آفت می باشد و کاربرد پهپاد تاثیر چندانی در کنترل این آفت ندارد.

مدیر حفظ نباتات همچنین بیان داشت : در حال حاضر با توجه به مشاهده خسارت این آفت در برخی مزارع جنوب کرمان از جمله شهرستان های فاریاب ،عنبرآباد  و رودبار توصیه می گردد کشاورزان با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی و بررسی مزارع بخصوص در مزارع کرپه که به دلیل در تاخیر زمان کاشت بیشتر در معرض خسارت آفت هستند تمهیدات لازم را در خصوص کنترل شیمیایی آفت بعمل آورند.

وی خاطرنشان کرد: کشاورزان برای کشت های آتی با رعایت تاریخ کشت، تشخیص و کنترل بموقع آفت با مشاوره کارشناسان مراکز خدمات از خسارت این آفت مخرب جلوگیری نمایند .