قرارگاه مبارزه با آفت سوسک سرخرطومی حنایی خرما در شهرستان منوجان برگزار شد

قرار گاه مبارزه با آفت سوسک سرخرطومی حنایی با حضور دکتر نامور معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، فرماندار و معاونین فرماندار، جانشین فرماندهی انتظامی، مدیر جهاد کشاورزی و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی و جمعی از باغداران شهرستان در محل فرمانداری شهرستان منوجان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان مهندس نوشادی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان منوجان ضمن خوش آمدگویی به حاضرین در جلسه گزارش عملکردی از وضعیت باغات خرمای شهرستان منوجان، میزان تولید، سطح کاشت و همچنین شرایط فعالیت و خسارت سوسک سرخرطومی خرما ارائه نمود.

وی در ادامه عملکرد تیم های ردیابی، شناسایی و مبارزه با آفت سوسک سرخرطومی حنایی را طی چند سال گذشته در شهرستان را تشریح کرد.

مهندس سراجی فرماندار شهرستان منوجان ضمن تشکر از کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان به مطالبی پیرامون مشکلات و چالش های مختلف کشاورزی اشاره کرد.

وی افزود: وجود آفت سوسک سرخرطومی حنایی در منطقه یک تهدید جدی محسوب شده و انتظارات و برنامه های لازم جهت مدیریت، مبارزه با این آفت و مشارکت عمومی را درخواست نمود.

دکتر نامور معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان اهمیت و ضرورت مدیریت آفت سوسک سرخرطومی حنایی، روش ها و شیوه های گسترش و پراکنش آفت را تشریح نموده و به نحوه مبارزه با آن با استفاده از روش های مختلف؛ اصلاح فعالیتهای به باغی، پیشگیری، جلوگیری از نقل و انتقال پاجوش و تیمار درختان اشاره کرد.

وی همچنین به تشریح برنامه جدید سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان در سال ۱۴۰۲ برای مدیریت آفت سرخرطومی حنایی پرداخت و افزود: مشارکت عمومی بهره برداران، دستگاه های اجرایی مختلف و انجام فعالیت ها به صورت هماهنگ با محوریت قرارگاه عملیاتی مبارزه با مهاجمین زیستی امری ضروری و بسیار مهم است.

06/ ۰۴ / 1402