طرح سرشماری و آمارگیری زنبور عسل از ۱۵ مهر سال جاری آغاز می شود

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان مهندس رضا تارم معاون بهبود تولیدات دامی بیان داشت: با توجه به آغاز سرشماری و آمارگیری زنبور عسل هرگونه مجوز جابجایی زنبورستان ها تا 27 مهرماه ممنوع است.

وی خاطرنشان کرد: زنبورداران محترم جهت ثبت آمار زنبورستان ها به کارشناسان مراکز خدمات مراجعه نمایند.