IMG_6362

سومین جلسه كمیته استانی انتشارات در جنوب استان كرمان برگزار شد

سومین نشست كميته استانی انتشارات به ریاست رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان و با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی، معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان، مدیران ستادی و اجرایی و سایر اعضاء کمیته به منظور بررسی روند فعالیت های انجام شده و اولویت بندی عناوین پیشنهادی جدید در حوزه رسانه های نوشتاری در محل سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان برگزار گردید.

دکتر احمد احمدپور رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان و رییس کمیته استانی انتشارات سازمان با اشاره به لزوم رعایت استانداردهای تولید رسانه های ترویجی بر نقش و اهمیت رسانه های آموزشی ترویجی و رعایت اولویت بندی تولید محتوا بر حسب شرایط فعلی منطقه و نیاز آموزشی کشاورزان و بهره برداران تاکید کرد و افزود: علاوه بر رسانه های چاپی باید با بهره گیری از فضای مجازی و سایر شیوه ها و ابزارهای گوناگون و مدرن در جهت اشاعه اطلاعات و فنون جدید کشاورزی و تقویت توانمندی علمی و فنی کشاورزان و بهره برداران و کارشناسان کشاورزی اقدام شود .

وی بیان داشت: محققین ، نخبگان علمی و افراد صاحب نظر در بخش کشاورزی، بیشترین تاثیر را بر جامعه هدف و بهره برداران و کشاورزان و کارشناسان دارند که به طبع آن مسئولیت اجتماعی آن‌ها نسبت به سایر افراد بیشتر می باشد که می طلبد بر اساس نیاز و اولویت های منطقه در زمینه تولید محتوای رسانه های آموزشی ترویجی(دیداری، شنیداری و نوشتاری) با مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی جنوب کرمان همکاری مضاعف تری داشته باشند.

مهندس مهدی میجانی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی و دبیر کمیته استانی انتشارات سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت:  در سومین نشست کمیته استانی انتشارات سازمان تعداد ۴۲ عنوان پیشنهاد در حوزه رسانه های نوشتاری نظیر نشریه ،بروشور، مقاله، کتاب و دست نامه ترویجی مطرح و بر اساس ضرورت منطقه و نیاز آموزشی کشاورزان و بهره برداران ۸ عنوان در اولویت بررسی جهت طرح در کمیته های تخصصی و داوری ، به تصویب اعضای کمیته رسید و همچنین مقرر گردید ۵ عنوان نشریات قبلی ارسال شده به کمیته های داوری ، پس از انجام اصلاحات و اخذ تاییدیه نهایی داوران، سایر مراحل برای چاپ یا بارگذاری در تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی طی گردد.