سرشماری ۴۸ هزار کلنی زنبور عسل در جنوب کرمان

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان از پایان طرح سرشماری زنبورستان‌‌های جنوب استان کرمان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان علیرضا تارم معاون بهبودتولیدات دامی عنوان کرد: به منظور دسترسی به آمار کلنی‌های زنبور عسل در جنوب استان کرمان همزمان با سراسر کشور سرشماری زنبورستان‌ها از مهرماه آغاز و پس از جمع‌آوری و ثبت اطلاعات در سامانه جامع پهنه بندی این طرح ملی به پایان رسید.

وی بیان کرد: براساس آخرین سرشماری در جنوب استان کرمان تعداد ۵۳۰ زنبورستان با ظرفیت ۴۸ هزار کلنی زنبور عسل در سال ۱۴۰۲ سرشماری شده است وباتوجه به اینکه جنوب کرمان دارای پتانسیل‌های فراوان برای پرورش زنبورعسل می‌باشد، این منطقه علاوه بر جمعیت زنبورستان‌های موجود، هرساله میزبان تعداد زیادی زنبورستان از سایر نقاط کشور جهت زمستان گذرانی می‌باشد.

25/09/1402