سرشاخه کاری گردو در منطقه جیرفت

با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه، معاون حفظ نباتات، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی جنوب کرمان، معاون فنی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جیرفت نحوه سرشاخه کاری گردو در منطقه بحرآسمان از توابع شهرستان جیرفت انجام و بازدید شد.

photo4455110871