روز مزرعه استانی گندم در رودبار جنوب برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان مهندس میجانی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی اظهار داشت: روز مزرعه استانی گندم با محوریت آفت برگ‌خوار پاییزه و سایر مباحث مرتبط با گندم در روز سه شنبه نوزدهم دی ماه با حضور ریاست سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، مسئول نمایندگی حوزه ولی فقیه در سازمان، مدیر زراعت، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودبار جنوب، اعضا هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی، روسای ادارات ستادی و اجرایی، روسا و کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی و جمع کثیری از کشاورزان و گندم کاران منطقه در شهرستان رودبار، حوزه مرکز جهاد کشاورزی نهضت آباد، و در محل سایت الگویی برگزار شد.

میجانی افزود: براساس مصوبات شورای تات و ابلاغ برنامه های عملیاتی ترویجی از سوی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی و به لحاظ اهمیت موضوع و شرایط منطقه و بر اساس مراحل رشد گندم متناسب با زمان تغذیه و مبارزه با علف‌های هرز مزارع گندم همچنین هجوم آفت برگ‌ خوار پاییزه پس از هماهنگی با عوامل مرتبط، و همکاری بخش تحقیقات و مدیریت های ستادی و اجرایی، مقدمات این برنامه ترویجی فراهم، و با استقبال خوب گندم کاران منطقه، مسائل فنی و چالش های موجود با مشارکت کشاورزان پیشرو و محوری مورد بررسی قرار گرفت.

وی عنوان کرد: عنایت ویژه ریاست محترم سازمان به برنامه های ترویجی و حضور در بین کشاورزان، و ارتباط چهره به چهره با این عزیزان و پاسخ به مسائل و مشکلات این قشر زحمت کش و پرتلاش، موجب ایجاد انگیزه و افزایش روحیه مدیران و کارشناسان اجرائی، در خط مقدم جبهه تولید، شده و زمینه ارتقا اثربخشی برنامه های ترویجی را فراهم آورده است که جا دارد از لطف و همراهی ایشان تشکر نماییم.

19/۱۰/1402