روز مزرعه استانی گردو در جنوب کرمان برگزار شد

روز مزرعه استانی گردو با حضور دکتر اعظمی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی، ریاست سازمان جهاد کشاورزی و ریاست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی جنوب کرمان، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی، مدیرباغبانی، مدیر جهاد کشاورزی جیرفت، روسای ادارات ستادی و اجرایی، روسای مراکز و مروجان پهنه های تولیدی مرتبط، باغداران فعال در تولید گردو در شهرستان جیرفت بخش ساردوئیه روستای ده دیوان در محل یکی از سازه های ترویجی(واحد نمایشی)که بعنوان پایلوت پیوند سرشاخه کاری گردو فعالیت دارد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان دکتر احمدپور رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان بیان داشت: ظرفیت تولید گردو در جنوب کرمان ایجاب میکند که بخش کشاورزی و سایر عوامل مرتبط وقت و توان بیشتری را در این زمینه بکار گیرند که به همین منظور از ابتدای سال ۱۴۰۲سازمان جهاد کشاورزی با همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی در تعداد ۱۸ پایلوت، اقدام به انجام پیوند سرشاخه کاری و وسایر عملیات به باغی نموده است.

مهندس مهدی میجانی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی جنوب کرمان اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع و در ادامه و تکمیل برنامه های ترویجی در راستای عملیات به باغی باغات گردو به منظور افزایش تولید و ارتقا کیفیت محصولات تولیدی، برنامه روز مزرعه گردو با طرح موضوعاتی از جمله آفات گردو و اقدامات پس از برداشت در فصول سرد برای کنترل آفات، خصوصا کرم خراط و همچنین تغذیه درختان گردو و شناسایی ژنوتیپ های برتر منطقه برای ادامه عملیات پیوند سرشاخه کاری و لزوم تهیه پیوندک در زمان مناسب و رعایت اصول فنی نگهداری پیوندک ها، با تدریس اعضا محترم هیئت علمی تحقیقات برگزار و طبق روال برنامه های ترویجی کشاورزان در یک برنامه کاملا گفتگو محور و دو طرفه مسائل و مشکلات را مطرح و اقدام به انتقال تجارب ارزنده خود با یکدیگر نمودند.

وی افزود در این برنامه آقای دکتر احمدپور ریاست محترم سازمان و آقای دکتر اعظمی نماینده مجلس شورای اسلامی و آقای دکتر آئین ریاست مرکز تحقیقات، جداگانه به طرح موضوعات مرتبط و توصیه های لازم پرداختند.