روز مزرعه استانی مگس میوه مدیترانه ای در جنوب کرمان برگزار شد

روز مزرعه استانی مگس میوه مدیترانه ای از سری برنامه های ترویجی موضوعی، با حضور دکتر نامور معاون بهیود تولیدات گیاهی، دکتر حسین زاده مدیر باغبانی، مهندس شهرام پاینده معاون مدیریت حفظ نباتات مهندس مهنی رئیس اداره هماهنگی ترویج و امور تشکل ها،  دکتر رئیسی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جیرفت، روسای ادارات ستادی و اجرائی، روسای مراکز جهاد کشاورزی، کارشناسان و باغداران منطقه در روستای رضی آباد دلفارد از توابع شهرستان جیرفت در روز یکشنبه مورخ بیست و سوم مهر ماه 1402در محل باغ آقای مهرداد دلفاردی(سایت الگوئی)برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان مهندس میجانی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی جنوب کرمان اظهار داشت: در راستای برنامه عملیاتی چند سطحی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی با رویکرد کاهش مخاطرات بخش کشاورزی، برنامه ترویجی موضوعی تحت عنوان روز مزرعه مگس میوه مدیترانه ای با هماهنگی و همکاری معاونت بهبود تولیدات گیاهی، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جیرفت، با تدریس آقای دکتر نامور معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی در محل یکی از سازه های ترویجی منطقه برگزار و باتوجه به ماهیت این چنین برنامه های ترویجی، مطالب ارائه شده کاملا کاربردی و باغداران حاضر در این برنامه ضمن تبادل تجارب با یکدیگر، به بیان مسائل و مشکلات حیطه فعالیت خود پرداختند.

دکتر نامور معا‌ن بهلود تولیدات گیاهی سازمان نیز ضمن تشریح دقیق و توام با برنامه زمانبندی مراحل مبارزه با این آفت، به صورت عملی نحوه عملیات نصب تله های شکارگر و سم پاشی طعمه ای را برای باغداران انجام دادند.