روز مزرعه استانی آفت سوسک سرخرطومی حنایی خرما در جنوب کرمان برگزار شد

در چهارمین برنامه روز مزرعه استانی در سال جاری با عنوان آفت سرخرطومی حنایی خرما، با حضور مدیر باغبانی و مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، معاون مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کهنوج، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فاریاب، روسای ادارات، روسای مراکز و کارشناسان پهنه های تولیدی، کشاورزان و باغداران در شهرستان کهنوج در روز چهارشنبه 24خرداد ماه 1402برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان مهندس میجانی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی جنوب کرمان گفت:بر اساس برنامه های عملیاتی چند سطحی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی و مصوبات شورای تات، و با توجه به اهمیت و ضرورت کنترل آفت سوسک سرخرطومی حنایی خرما، با هماهنگی و همکاری بخش های تخصصی باغبانی و حفظ نباتات و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی جنوب کرمان و هم چنین بخش خصوصی شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان، خوشه کسب و کار خرمای جنوب کرمان، برنامه دو روزه ترویجی آموزشی در شهرستان کهنوج برگزار و در روز اول(سه شنبه23خرداد)با توجه به هم مرز بودن با شهرستان آلوده منوجان و با حضور کاروان بازدید کننده از هرمزگان، کارگاه آموزشی و در روز دوم(چهارشنبه 24خرداد) مرحله دوم روز مزرعه استانی آفت سوسک سرخرطومی حنایی خرما با تدریس محققین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی، برگزار شد.

وی افزود شرایط بسیار حساس هجوم این آفت مخرب به نخلستان های منطقه، ایجاب می کند تا تمامی بخش های دولتی و خصوصی با همکاری و همدلی و توان مضاعف در جهت رفع این مشکل گام بردارند و  مدیریت هماهنگی ترویج این آمادگی را دارد تا با فراهم نمودن زمینه حضور متخصصان و افراد با تجربه، به هر تعداد که لازم باشد برنامه های ترویجی را در سطح منطقه برگزار نماید.