رها سازی زنبور براکون در مزارع ذرت شهرستان عنبرآباد

مدیر جهاد کشاورزی عنبرآباد از رهاسازی زنبور براکون در سطح ۱۰۰ هکتار از مزارع ذرت خبر داد .

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی عنبرآباد مهندس پیرنیا با بیان اینکه زنبور براکون برای مقابله با آفات مزارع ذرت موثر است گفت : استفاده از زنبور براکون در عین حال که هزینه کمتری نسبت به مبارزه شیمیایی دارد از ورود سموم شیمیایی به داخل مزارع هم جلوگیری می کند.

مدیر جهاد کشاورزی سطح زیر کشت ذرت در عنبرآباد ۲۵۰ هکتار اعلام کرد و اظهار داشت: این آفت در صورت کنترل نشدن تولید محصول را در هر هکتار ۵۰ تا ۱۰۰ درصد کاهش می دهد.