رهاسازي زنبور براکون در سطح ۱۰۰هکتار از مزارع ذرت فاریاب

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی فاریاب: تعداد ۱۰۰ هزار زنبور براکون در سطح ۱۰۰ هکتار از مزارع ذرت این شهرستان رهاسازی شد.

دکتر عادلی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فاریاب گفت: به منظور مبارزه بیولوژیک با آفت کرم بلال ذرت، این زنبور در مزارع شهرستان رهاسازی شد.

وی افزود: استفاده از حشرات مفید به منظور انجام مبارزه بیولوژیک در راستای کنترل و نابودی آفات و بیماری های گیاهی در مزارع منطقه یکی از اهداف مهم این مدیریت می باشد و  این کار در راستای کاهش مصرف سموم شیمیایی، تولید محصول سالم، حفظ دشمنان طبیعی و تعادل طبیعت صورت می گیرد.