دیدار معاونت محترم توسعه منابع انسانی و مدیران امور اداری رفاه و پشتیبانی، امور مالی و حقوقی سازمان با کارکنان مدیریت و مراکز جهاد کهنوج

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کهنوج، صبح امروز ۴ خرداد، معاونت محترم توسعه و منابع انسانی سازمان به همراه مدیران محترم امور اداری و رفاه و پشتیبانی، امور مالی و حقوقی  در سفر به کهنوج از مراکز جهاد بازدید و با کارکنان مجموعه جهاد کهنوج دیدار کردند.

مهندس صوفی، معاون محترم توسعه و منابع انسانی هدف از این سفر را دیدار با کارکنان مجموعه و  بررسی مشکلات این حوزه اعلام کرد.

معاون توسعه و منابع انسانی و هیئت همراه از مرکز چاه مرید، مرکز زه و مدیریت بازدید و در جلسات صمیمانه با مدیر، روسای مراکز و کارشناسان در جریان مشکلات و مسائل مربوط به مراکز و کارکنان قرار گرفتند.