IMG_6585

دومین روز کاروان ترویج بهره وری در جنوب کرمان برگزار شد

دومین روز از پنجمین کاروان ترویج بهره وری ویژه الگوی کشت ملی و کشت قراردادی محصولات زراعی پاییزه در سطح مراکز جهاد کشاورزی طبق برنامه زمان بندی شده برنامه های آموزشی ترویجی توسط اساتید و محققین معین برگزار گردید.

همزمان با اجرای برنامه ها درسطح مزارع و مراکز خدمات جهادکشاورزی یکی از برنامه های ترویجی با موضوع اصول تهیه بستر مناسب بذر و تغذیه کلزا و گندم در محل کانون یادگیری دانش شهرستان فاریاب با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، مدیر زراعت، مدیر و معاون  هماهنگی ترویج کشاورزی، مدیرجهاد کشاورزی شهرستان فاریاب، روسای ادارات ستادی و اجرایی، رئیس مرکز جهاد کشاورزی ریحان آباد، کارشناسان و کشاورزان منطقه اجرا و این برنامه به صورت برخط از طریق شبکه ملی و استانی برکت پخش گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان دکتر احمدپور رئیس سازمان در حاشیه این برنامه ترویجی اظهار داشت: رعایت الگوی کشت، بعنوان یک سند وفاق ملی میتواند بسیاری از مشکلات بخش کشاورزی را مرتفع و کشاورزی منطقه را به سمت کشاورزی پایدار سوق دهد. وی همچنین در خصوص کاهش مخاطرات بخش کشاورزی بیان داشت: در شرایط حساس منطقه از لحاظ هجوم آفات به مزارع و باغات، و آسیب جدی به بخش کشاورزی، می بایست با عزم ملی و بسیج همگانی و با بکارگیری تمامی ظرفیت ها برای حفظ امنیت غذایی تلاش کرد و رسیدن به اقتدار غذایی را دور از انتظار ندانست.

همچنین مهندس مهدی میجانی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی بیان داشت: تعداد ۶۱ برنامه ترویجی با رویکرد انتقال دانش و مدیریت ریسک و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی و الگوی کشت ملی و کشت قراردادی در محصولات زراعی پاییزه در قالب کاروان ترویج بهره وری در سطح مراکز جهاد کشاورزی به مدت دو روز اجرا شد و در این مدت محققان و کارشناسان مرکز تحقیقات، کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی، کارشناسان بیمه محصولات کشاورزی با همکاری نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و بسیج مهندسین کشاورزی با حضور در مزارع و ارتباط با بهره برداران ضمن پاسخگویی به سوالات، ابهامات، و درخواست های بهره برداران، وظایف تعیین شده در خصوص تشریح کشت قراردادی و الگوی کشت و مدیریت ریسک و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی را به نحو احسن به انجام رسانیدند.