دوره آموزشی وترویجی تبادل تجربیات مددکاران ترویجی وتسهیلگران زن روستایی باموضوع اجرای الگوی کشت واشاعه فرهنگ بیمه محصولات کشاورزی برگزارشد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان مهندس مهدی میجانی مدیرهماهنگی ترویج کشاورزی جنوب کرمان گفت: در راستای طرح  آموزش و توانمند سازی مددکاران ترویجی و تسهیلگران  زن روستایی، دوره آموزشی  و تبادل تجربیات مددکاران ترویجی و تسهیلگران زن روستایی  با رویکرد اجرای الگوی کشت ‌و اشاعه فرهنگ بیمه محصولات کشاورزی با تدریس جناب آقای دکتر علوی و مهندس شجاع الدینی کارشناس بیمه شهرستان کهنوج  با حضور مددکاران ترویجی و تسهیلگران زن روستایی و روسای ادارات ترویج ۵ شهرستان جنوبی با مرکزیت شهرستان کهنوج در محل سالن اجتماعات پردیس این شهرستان برگزار شد.

وی بیان داشت: این دوره آموزشی با  همکاری مرکز تحقیقات  و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان و مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان در تاریخ 30/۷/1402 برگزار گردیده است.

مهندس میجانی تصریح کرد: در این دوره بحث اصلاح الگوی کاشت، کشت های جایگزین با مصرف آب کمتر، به کارگیری روش های نوین آبیاری توسط همکاران بامددکاران ترویجی و تسهیلگران زنان روستایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت  و همچنین مباحث بیمه محصولات کشاورزی شامل اهمیت و جایگاه بیمه محصولات کشاورزی، دستور العمل بیمه محصولات گلخانه ای، نخیلات و محصولات زراعی، نحوه محاسبه پرداخت غرامت و … مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در پایان به سوالات مددکاران ترویجی و تسهیلگران زن روستایی  پاسخ داده شد.