دوره آموزشی حسابداری ویژه اعضای صندوق های خرد زنان روستایی در جنوب کرمان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان در راستای تفاهم نامه همکاری های مشترک فی ما بین صندوق کار آفرینی امید و مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی جنوب کرمان و با هدف اشتغالزایی و حمایت از کسب و کارهای خرد زنان روستایی و عشایری و همچنین بهره برداری از ظرفیت های موجود جهت ارتقاء  توان علمی، مهارتی و افزایش توانمندی های بانوان در بخش کشاورزی دوره آموزشی حسابداری   ویژه اعضای صندوق های خرد زنان روستایی در روستای علی آباد قديري شهرستان عنبرآباد برگزار شد.

مهندس مهدی میجانی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی در خصوص برگزاری دوره آموزشی حسابداری اظهارداشت:  این دوره آموزشی با حضور ۲۰نفر از زنان روستایی و مربیگری خانم  مهندس نسرین جعفری ویژه اعضای صندوق های خرد زنان روستایی برگزار شد.وی افزود: در این دوره مباحث حسابداری مرتبط با صندوق های خرد زنان روستایی ، نحوه پرداخت تسهیلات براساس میزان سرمایه صندوق به اعضا، روند پرداخت تسهیلات توسط صندوق کار آفرینی امید و ایجاد مشاغل خرد مطرح و در پایان  به سوالات حضار پاسخ داده شد.مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی جنوب کرمان گفت: تسهیلات صندوق کار آفرینی امید با هدف توانمند سازی زنان روستایی جهت حمایت از کسب و کارهای خرد روستایی به اعضای صندوق های اعتبارات خرد روستایی پرداخت می گردد.