IMG_9546

دوره آموزشی آشنایی با رسانه‌های الکترونیکی در آموزش کشاورزی ویژه مروجان کشاورزی برگزار گردید

در راستای بهره‌گیری از رسانه‌های مبتنی بر فناوری‌های IT و ICT و استفاده از ظرفیت رسانه‌های الکترونیکی، دوره آموزشی آشنایی با رسانه‌های الکترونیکی در آموزش کشاورزی با هماهنگی اداره آموزش کارکنان مرکز تحقیقات و گروه نوسازی و تحول اداری سازمان در محل سالن شهید مقبلی مرکز تحقیقات جنوب کرمان برگزار گردید.

مهندس مهدی میجانی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی جنوب کرمان بیان داشت: این دوره با دعوت و حضور رؤسای ادارات ترویج مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان‌های جنوب کرمان و همکاران ستادی ترویج و رابطین رسانه های آموزشی در مراکز جهاد کشاورزی و با هدف آشنایی مروجین با انواع رسانه و ابزارهای رسانه ارتباطی جهت تولید محتوا و انتقال آخرین یافته‌های تحقیقاتی به صورت کاربردی به بهره برداران بخش کشاورزی تشکیل گردید.

وی افزود: با توجه به کاربرد و نقش رسانه در فرهنگ سازی، ترویج و آموزش بهره برداران بخش کشاورزی و گستره پوشش رسانه‌های الکترونیکی به صورت انبوهی و گروهی، اهمیت و ضرورت استفاده از رسانه‌های الکترونیکی امری مهم و اجتناب ناپذیر می‌باشد.