خرید بالغ بر هفت هزار تن گندم از کشاورزان شهرستان فاریاب

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فاریاب طی  ۱۲ روز اولیه خرید گندم از کشاورزان شهرستان بالغ بر  هفت هزار تن گندم خریداری و به مراکز نگهداری منتقل شده است

عادلی مدیر جهاد کشاورزی فاریاب  افزود ،  برابر پیش بینی انجام شده از وضعیت مزارع گندم شهرستان فاریاب تا پایان فصل برداشت به میزان ۳۰ هزار تن گندم از کشاورزان شهرستان فاریاب خریداری خواهد شد

photo4331195502