photo5230877036

حفظ اراضی کشاورزی ،حفظ امنیت غذایی جامعه است

به منظور تسریع در خدمات بخش کشاورزی ، نشست هم اندیشی مدیر جهاد با روسای مراکز جهاد کشاورزی و واحدهای تخصصی با موضوع حفظ کاربری اراضی برگزار شد.

مهندس پیرنیا مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عنبرآباد در نشست ، بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارها در حوزه حفظ کاربری اراضی کشاورزی گفت: حفظ اراضی زراعی و باغی موجب حفظ امنیت غذایی جامعه، کاهش وابستگی به بیگانگان و حفظ محیط زیست می‌شود.

وی افزود :با توجه با اهمیت بخش کشاورزی عنبراباد و نقش تاثیرگذار آن در تامین امنیت غذایی کشور، حفظ اراضی کشاورزی ضرورت خاصی دارد.

وی گفت :مسئولان و کارشناسان مراکز بطور جد و بصورت هفتگی از اراضی تحت پوشش بازدید و موارد تخلف رو گزارش نمایند تا قاطعانه با متخلفان برخورد شود.

در این نشست روسای مراکز و واحدهای تخصصی به معرفی عملکرد در حوزه های مختلف پرداختند و مسایل و مشکلات پیش روی را مطرح کردند.

همچنین در این جلسه  موضوعات مهمی از جمله معرفی کشاورزان نمونه شهرستان، برگزاری ستاد مبارزه با سوسک سرخرطومی ، ساماندهی نیروی انسانی ، نظم و انضباط اداری بحث و تبادل نظر شد.