جلسه هماهنگی و برنامه ریزی اجرای کاروان ترویج بهره وری در جنوب کرمان برگزار شد

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی اجرای پنجمین کاروان ترویج بهره وری ویژه الگوی کشت محصولات زراعی پاییزه و کشت قراردادی در روز سه شنبه مورخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۲با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی، مدیر حوزه ریاست سازمان، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی، معاون مدیر زراعت، مدیران جهاد کشاورزی شهرستان، رئیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، رئیس کانون بسیج مهندسین کشاورزی، معاون امور بیمه ای مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان، کانون خبرگان کشاورزی، رئیس اداره ترویج و امور تشکل ها در محل دفتر ریاست سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب‌کرمان مهندس مهدی میجانی مدیر هماهنگی ترویج سازمان گفت: بر اساس ابلاغ شیوه نامه برگزاری کاروان ترویج بهره وری از سوی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، این جلسه با حضور همه همکاری کنندگان اجرای این برنامه بزرگ و اثر بخش، به منظور برنامه ریزی و بررسی جزئیات مسائل مرتبط و تقسیم وظایف، برگزار و مقرر شد تمامی عوامل اجرایی، همه تلاش خود را جهت برگزاری دقیق و اثر بخش این کاروان ترویجی بکار گیرند.

وی بیان داشت: باتوجه به لزوم برگزاری کاروان در محل سازه های ترویجی، و استفاده از ظرفیت کشاورزان خبره و برگزیدگان بخش کشاورزی، کشاورزان نوآور، مددکاران ترویجی از مدیران اجرایی خواستند تا برنامه ریزی و اطلاع رسانی لازم در این زمینه را انجام نمایند.