جلسه شورای کشاورزی با محوریت کمیسیون رفع تداخلات و رفع مشکلات بخش کشاورزی شهرستان فاریاب برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان جلسه شورای کشاورزی با محوریت کمیسیون رفع تداخلات و رفع مشکلات بخش کشاورزی شهرستان فاریاب با حضور رئیس سازمان، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه، امام جمعه و  فرماندار شهرستان فاریاب، فرماندهی ناحیه مقامت سپاه فاریاب، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری، معاون بهبود تولیدات گیاهی، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فاریاب، رئیس اداره فنی مهندسی و حدنگاری امور اراضی، رئیس اداره پشتیبانی و تجهیز شبکه ترویج، کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی فاریاب و جمعی از مسئولین محلی در خصوص بررسی وضعیت پلاک های مشمول رفع تداخلات قوانین و مقررات امور راضی، ترویج یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و بهره برداری از این طرح و بررسی و تعیین تکلیف طرح های واگذاری، اصلاح الگوی کشت، مقابله با آفات، بیمه محصولات کشاورزی، افزایش سطح گلخانه ها، بررسی وضعیت مرغداری های منطقه، توزیع کود و تخصیص وام های خشکسالی و خسارت طوفان در محل فرمانداری شهرستان فاریاب برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

دکتر نامور معاون تولیدات گیاهی سازمان نیز ضمن تشریح آفت کرم برگ خوار ذرت که سبب خسارت زایی به مزراع ذرت شهرستان گردیده، بر لزوم رعایت تاریخ کشت در شهرستان و مبارزه اصولی تحت نظارت کارشناسان جهاد کشاورزی با این آفت تاکید نمود.