جلسه شورای تات با بررسی ۵ پروژه برگزار گردید

جلسه شورای تات با موضوع بررسی ۴ فقره پروژه تحقیقی ترویجی و یک فقره پروژه تخصصی بررسی تقویم دوره های آموزشی ترویجی بهره برداران در سال ۱۴۰۱ با هدف تصویب پروژه های ارائه شده و اخذ تایید جهت اجرا در سطح مزارع و باغات در منطقه و همچنین تصویب تقویم دوره های ترویجی آموزشی جهت اجرا در سطح منطقه با حضور ریاست سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی، معاونین بهبود تولیدات گیاهی و دامی، مدیر باغبانی، مدیر ترویج، معاونین و روسای بخش های تحقیقاتی و سایر اعضای شورا در محل سالن کنفرانس برگزار گردید.

photo4627831265