جلسه توجیهی اجرای دستورالعمل سوخت ماشینهای کشاورزی درعنبرآباد برگزار شد

ظهر امروز جلسه توجیهی اجرای دستورالعمل جدید سوخت ماشینهای کشاورزی با حضور فرماندار عنبرآباد، معاون تولیدات گیاهی سازمان،مدیر زراعت سازمان ،رئیس اداره مکانیزاسیون، مدیر جهاد کشاورزی و جمعی از تراکتورداران عنبراباد برگزار شد.

در این جلسه فرماندار عنبرآباد ضمن تاکید بر اجرای دستورالعمل جدید و جلوگیری از قاچاق سوخت اظهار داشت: شهرستان عنبراباد در صرفه جویی سوخت رتبه دار استان است و با توجه به ظرفیت کشاورزی شهرستان عنبراباد و حمایت از تولید در بخش کشاورزی ، باید در تامین سوخت تراکتورداران این شهرستان نگاه ویژه ای داشته باشیم لذا با برنامه ریزی و تامین به موقع سوخت، از انها حمایت کنیم.

در ادامه دکتر نامور معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان اظهار داشت :سازمان جهاد کشاورزی حامی کشاورزان و متولی تولید در بخش کشاورزی است لذا هدف از اجرای این دستورالعمل، جلوگیری از قاچاق سوخت و حمایت از کشاورزان واقعی است.

وی بیان داشت:امار تراکتور این شهرستان نسبت به سطح زیر کشت ۲ برابر شده است و در این میان افراد سودجو به دنبال سو ء استفاده برای قاچاق سوخت در حوزه کشاورزی هستند که در این راستا با برنامه ریزی صورت گرفته ، این افراد شناسایی خواهند شد.

در پایان این جلسه تراکتورداران مسائل و مشکلات خود را بازگو کردند و مقرر شد تمهیداتی برای حل یکسری مشکلات انها در نظر گرفته شود.