توزیع بیش از ۱۰۰ هزار بچه ماهی گرمابی در استخر های دو منظوره جنوب کرمان

در چهارمین روز از هفته دولت رئیس سازمان جهاد کشاورزی، معاون برنامه ریزی، مدیر صنایع کشاورزی، مدیر شیلات و آبزیان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عنبرآباد از مرکز تکثیر ماهیان‌ گرمابی و نحوه توزیع بچه ماهی در شهرستان عنبراباد بازدید شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان دکتر احمد احمد پور رئیس سازمان گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۲ برنامه ریزی کردیم این مجموعه ۲۰ هکتاری پرورش تکثیر ماهیان گرمابی عنبرآباد را دوباره راه اندازی کنیم تا از استخر های دو‌منظوره برای تغذیه باغات و مجموعه های کشاورزی استفاده شود.وی بیان داشت: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار بچه ماهی گرمابی در اختیار کشاورزانی که استخر ذخیره دارند بصورت رایگان توزیع می گردد و برنامه ریزی برای تکثیر ماهیان‌زینتی انجام‌شده و‌ امیدواریم‌ در سال ۱۴۰۲ سال رشد تولید هست مجموعه های غیرفعال را فعال کنیم تا نقش مهمی در رشد تولید داشته باشیم.وی خاطرنشان کرد: این مجموعه امسال به بخش خصوصی واگذار می شود تا دوباره به چرخه تولید و فعالیت در بخش کشاورزی برگردد تا بتوانیم از حداکثر امکانات موجود در جهت رشد تولید در منطقه استفاده کنیم.