تقدیر رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از فعالان عرصه رسانه های آموزش و ترویج کشاورزی جنوب کرمان

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان دکتر احمدپور رئیس سازمان طی نشستی با حضور مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه، معاون بهبود تولیدات دامی، مدیر حوزه ریاست، مدیر و معاون ترویج کشاورزی و فعالان عرصه رسانه های آموزشی و ترویجی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی جنوب کرمان ضمن اشاره به نهضت عاشورای حسینی و تلاش دشمنان در سیاه نمایی و کمرنگ نمودن پیشرفت ها و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی گفت: رسانه ها در خط مقدم جهاد تبیین در بخش کشاورزی قرار دارند و انتظار هست فعالان این عرصه در کنار مباحث آموزشی با الگوگیری از اصول تبیین و روشنگری، نسبت به معرفی ظرفیت ها و پتانسیل های کشاورزی منطقه و انعکاس خدمات و دستاوردهای دولت در بخش کشاورزی و حمایت از تولید داخل و توسعه صادرات کشاورزی، تلاش مضاعف تری داشته باشند.

در این نشست مسائل و چالش های  حوزه رسانه های آموزشی ترویجی بخش کشاورزی جنوب کرمان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و شرکت کنندگان پیشنهادات خود را مطرح کردند.در ادامه این نشست دکتر احمد پور ضمن تشکر از عملکرد مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی جنوب کرمان از خانم مهندس مریم امیری رئیس اداره رسانه های آموزشی و آقایان مهندس محمدعلی امیری میجان مدیر توسعه بازرگانی، مهندس فرشید صحت منش کارشناس روابط عمومی، مهندس محمدرضا محمدی کارشناس روابط عمومی به دلیل پیگیری نهضت ترویج انبوهی و انعکاس رویدادهای آموزشی ترویجی تجلیل نمودند.همچنین از آقای دکتر علی سعیدی به عنوان مدرس دوره های رسانه آموزش و ترویج کشاورزی جنوب کرمان تقدیر بعمل آمد.