IMG_4988

تقدیر از مدیر جهاد کشاورزی و مدیر کانون بسیج جامعه کشاورزی شهرستان عنبرآباد

جلسه آموزشی و توجیهی مربیان طرح همگام با کشاورز با حضور جناب سرهنگ عسکرپور مسئول سازمان بسیج جامعه کشاورزی استان کرمان، مهندس پیرنیا مدیر جهادکشاورزی و مهندس بندئی مدیر کانون بسیج جامعه کشاورزی شهرستان و اعضای این کانون در محل مدیریت جهاد کشاورزی برگزار شد.

در این جلسه از مهندس پیرنیا مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بابت همکاری و همراهی با این نهاد و حضور در اردوهای جهادی و همچنین از مهندس بندئی به عنوان مدیر برتر کانون جامعه مهندسین شهرستان طی لوحی از طرف دکتر احمد پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی و سرهنگ عسکرپور مسئول سازمان بسیج جامعه کشاورزی استان تقدیر شد .

در پایان این نشست اردوی جهادی مبارزه با آفت سوسک سرخرطومی با همراهی سروان محمدی سلیمانی مدیر سازندگی ناحیه و سروان محسنی کارشناس اطلاعات ناحیه در باغات گلدشت شهرستان عنبراباد برگزار شد .