به کار گیری بیش از 350 کمباین، برای برداشت غلات جنوب کرمان

رئیس اداره مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: بیش  از 350 کمباین، کار برداشت غلات جنوب کرمان را انجام می دهند .

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان مهندس محمودی رئیس اداره مکانیزاسیون سازمان  با بیان اینکه هیچ کمبودی در زمینه تامین کمباین در جنوب کرمان وجود ندارد افزود: پراکنش کمباین ها بر اساس سطوح زیرکشت شهرستان ها با برنامه ریزی و نظم انجام می شود.

وی اظهار داشت : برداشت گندم در جنوب کرمان از نیمه اول فروردین ماه آغاز شده است و با افزایش تعداد کمباین ها روند برداشت غلات و دانه های روغنی در این منطقه سریع تر می شود.

photo4428491721