مدیر رودبارجنوب

برداشت خرما از نخیلات شهرستان رودبار جنوب آغاز شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودبارجنوب یعقوب مرادی مدیر جهادکشاورزی شهرستان رودبار جنوب گفت: برداشت محصول خرما از سطح سه هزار هکتار از نخیلات شهرستان رودبار جنوب از اوایل مرداد ماه آغاز و تا پایان شهریور ماه ادامه دارد.

وی همچنین گفت: بیش بینی می‌شود بیش از 15000هزار تن خرما از نخیلات شهرستان برداشت شود.

مرادی همچنین گفت: از سرمایه گذاران و بخش خصوصی می خواهیم جهت همکاری و سرمایه‌گذاری در خصوص سردخانه و سورتینگ در شهرستان رودبار سرمایه‌گذاری کنند که جهاد کشاورزی تسهیلات در اختیار این عزیزان خواهد گذاشت.