برداشت بالغ بر ۳۰۰ تن انگور از تاکستان های شهرستان عنبرآباد

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عنبرآباد مهندس پیرنیا اظهار داشت : با توجه به تنوع اقلیمی در شهرستان عنبرآباد امکان کشت و تولید انگور از ظرفیت های بالقوه این منطقه الخصوص جبالبارز جنوبی می باشد لذا با برگزاری دوره های آموزشی مکرر، استقبال باغداران نسبت به توسعه این محصول رو به افزایش می باشد .

وی عنوان کرد : سطح زیرکشت انگور در شهرستان ۱۰ هکتار از ارقام عسکری ، یاقوتی می باشد که پیش بینی می شود ۳۰۰ تن محصول در منطقه برداشت و روانه بازار گردد.

مهندس پیرنیا عنوان کرد : تغییر الگوی کشت و توسعه کشت های کم آب بر در احداث باغات انگور در دستور کار این مدیریت می باشد و در اینده ای نزدیک شاهد افزایش کشت این محصول در مناطق کوهستانی شهرستان عنبرآباد که توجیه اقتصادی بالایی دارد خواهیم بود.