برداشت بالغ بر ۲هزار تن انگور از تاکستان های جنوب کرمان

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان دکتر صادق حسین زاده مدیر باغبانی گفت: با توجه به سازگاری و تنوع ارقام انگور تقریبا در تمام شهرستان های جنوبی این محصول  کشت و کار می شود و در سال های اخیر با ورود ارقام تجاری و پر محصول و استقبال باغداران، سطح کشت این محصول رو به افزایش می باشد.

وی بیان داشت: از سطح ۲۸۰ هکتار انگور کشت شده در منطقه، ۲۵۰هکتار بارور و ۳۰هکتار نابارور می باشند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان اظهار داشت: برداشت انگور  در جنوب استان کرمان از نیمه دوم اردیبهشت ماه از ارقام زودرس یاقوتی و شاهانی شروع شده و عملیات برداشت محصول تا نیمه مهر ماه در مناطق معتدله ادامه و به پایان می رسد.

وی اظهار داشت: پیش بینی می گردد حدود ۲۱۰۰ تن محصول از تاکستان های منطقه برداشت گردد که از این مقدار حدود ۷۰ درصد در استان  و مابقی به سایر استان ها ارسال و به فروش می رسد.

وی خاطرنشان کرد:مهمترین ارقام انگور موجود در منطقه یاقوتی، فلیم، شاهانی، عسکری، صاحبی، لعل، سرخه فخری، کندری ، رشه، ترکمن ۴ و ارقام محلی می باشد.