برای اولین بار تولید کنسانتره لیموترش جنوب کرمان اغاز شد

در چهارمین روز از هفته جهاد کشاورزی رئیس سازمان، مدیر تعاون روستایی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی، مدیر صنایع کشاورزی و مدیر شیلات از کارخانه فراوری و تولید کنسانتره لیمو ترش بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان دکتر احمد احمد پور رئیس سازمان گفت: به منظور حمایت از باغداران منطقه و تعادل در بازار محصول لیمو خرید تضمینی با همکاری مدیریت تعاون روستای جنوب کرمان در دستور کار قرار گرفت.وی بیان داشت: با توجه به وجود صنایع تبدیلی و فراوری این محصول در منطقه برای اولین بار محصول با کیفیت لیمو ترش و دسترنج باغداران فراوری و کنسانتره این محصول توسط شرکت سنوس در حال تولید است.رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان خاطرنشان کرد: از شروع طرح خرید تضمینی این محصول تا کنون ۹۱۴ تن لیمو ترش از باغداران شهرستان منوجان توسط مدیرت تعاون روستایی خریداری شده است.