photo6140710225

بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان صبح امروز بخش علوم دامی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان با حضور دکتر مهاجر رئیس مؤسسه تحقیقاتی علوم دام کشور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه، معاون بهبود تولیدات دامی، معاون توسعه مدیریت و منابع، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جیرفت، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عنبرآباد، معاون فرماندار شهرستان عنبرآباد، محقیقین مرکز تحقیقات در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی افتتاح و آغاز به کار کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی دکتر احمد احمد پور گفت: جنوب کرمان با بیش از ۲میلیون و ۳۰۰ هزار دام سبک و سنگین و ۲۰ هزار نفر شتر، مزیت نسبی خاص در پرورش ملکه زنبور عسل، تنوع در نژاد های بومی، تنوع در کشت علوفه ظرفیت بلقوه ای در زیر بخش دام در منطقه دارد.

وی بیان داشت: بخش تحقیقاتی در حوزه دام منطقه جنوب کرمان مغفول واقع شده بود و در آغاز کار قول راه اندازی این بخش را داده بودیم و توانستیم به این مهم دست پیدا کنیم.

سید بهروز حسینی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه خاطر نشان کرد: با برنامه ریزی و کار تحقیقاتی باید مشکلات و موانع در حوزه تولیدات دام در منطقه مرتفع گردد و همچنین امیدواریم بخش منابع طبیعی هم در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی حنوب کرمان به زودی راه اندازی شود.

دکتر مهاجر رئیس مؤسسه تحقیقاتی علوم دام کشور اظهار داشت: دامپروری بازوی بخش کشاورزی است و متاسفانه در جنوب کرمان پتانسیل ایجاد ارزش افزوده در بخش دامپروری  استفاده نشده است و امیدواریم با اغاز به کار بخش تحقیقاتی در منطقه شاهد پیشرفت توسعه در بهره وری بخش دام باشیم.