IMG_4160

بازدید نماینده مردم شریف جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی از حوزه کشاورزی عنبرآباد

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی عنبرآباد صبح امروز نماینده مردم شریف جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی، از طرح زراعت چوب ، طرح آبیاری زیر سطحی در شرکت کشت و صنعت و طرح پایلوت آفت سوسک سرخرطومی حنایی خرما در روستای قائم بازدید کردند.

در حاشیه این بازدید مهندس پیرنیا مدیر جهاد کشاورزی عنبرآباد اظهار داشت : طرح زراعت چوب در سطح ۵۰ هکتار از اراضی شرکت کشت و صنعت انجام گرفته و تا سطح ۲۰۰ هکتار توسعه خواهد یافت .

وی با اشاره به اینکه هر درختی که در راستای زراعت چوب کاشته می شود علاوه بر تولید اکسیژن و حفظ آب و خاک ، نیازهای چوبی صنایع و کارخانجات را نیز تأمین می کند افزود : فواید اقتصادی زراعت چوب باید به مردم اطلاع رسانی شود تا انگیزه ورود به این حوزه افزایش یابد .

در ادامه از باغ خرمای آلوده به آفت سوسک سرخرطومی حنایی خرما در روستای قائم و روند مبارزه با این آفت و همچنین از باغ نخیلات باغدار نمونه عابد سنجری در روستای مهتابی نیز بازدید شد.