photo5098779349

بازدید مدیر جهاد کشاورزی عنبراباد از وضعیت کشاورزی روستاهای تنگشاه و اسفند در بخش جبالبارز جنوبی

عصر امروز مهندس پیرنیا مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عنبراباد  با همراهی مهندس ایزدی رییس مرکز جهاد کشاورزی مردهک ضمن دیدار با چند تن از کشاورزان این حوزه با حضور در روستای تنگ شاه و اسفند از وضعیت کشاورزی این منطقه بازدید کردند.

مهندس پیرنیا در حاشیه بازدید از این منطقه   اظهار داشت اختصاص لوله انتقال اب و احیا قنات  برای این روستا بسیار ضروریست و در اولین فرصت  در این خصوص اقدام صورت می گیرد.

وی تاکید کرد این منطقه مستعد  کشت انجیر استهبان و انگور است که در صورت تامین اب می توان با توسعه این ۲ محصول  علاوه بر اصلاح الگوی کشت بر درامدزایی ساکنین این منطقه تاثیرگذار باشد.