بازدید مدیر امور دام سازمان از دامپروری های شهرستان فاریاب

مدير اموردام سازمان به همراه مدير جهاد كشاورزي شهرستان فارياب و كارشناسان مربوطه ستادي ازپروژه هاي دامپروري شهرستان فارياب بازديد كردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان مهندس پولادخای مدير امور دام سازمان جهاد کشاورزی جنوب‌کرمان گفت: بازآموزي و  تجهيز نيروهاي تلقيح مصنوعي، رصد عملكرد آنها جهت بهبود كيفي و كمي توليدات دامي، ساماندهي ايستگاه هاي جمع آوري شير به گونه‌اي كه تمامي شير توليدي روستاهاي تابعه شهرستان، صنعتي شدن واحدهاي توليدي دامي، راه اندازي و بهره برداري از مجتمع پرورش شتر به ظرفيت 400 نفر و تعيين يك نفر كارشناس بعنوان رابط اموردام در مراكز خدمات  تابعه برنامه هاي تدوين شده مديريت امور دام جهت توسعه صنعت دامپروري در شهرستان فارياب هستند.

photo4569792282