بازدید  فرماندار و مدیر جهادکشاورزی ازمرکزخرید گندم  فاریاب  

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فاریاب :   فرماندار این شهرستان به همراه دکتر عادلی مدیر جهادکشاورزی از مرکز خرید گندم  بازدید به عمل آوردند.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان فاریاب دکتر عادلی گفت :طی این بازدیدروند بارگیری ونحوه ارسال گندم به سیلو بررسی گردیدوپیش بینی می شود میزان ۲۵۰۰۰تن گندم به این مرکز تحویل داده شود. که از این میزان تاکنون ۲۵۰۰تن گندم بارگیری وبه سیلو تحویل داده شده است .

photo4569821083photo4569826231photo4569829950