بازدید فرماندار عنبراباد ،مدیر کل اتباع خارجی استانداری کرمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان از باغات گردو گرمسیری و خرمای مجول

ظهر امروز فرماندار عنبراباد به همراه مدیر کل اتباع خارجی استانداری کرمان، مدیر جهاد کشاورزی و معاون فرمانداری شهرستان از باغ ۴۰۰ هکتاری گردو گرمسیری و خرمای مجول مجتمع باغ امام رضا (ع) بازدید کردند.

این بازدید به منظور بررسی و مکان یابی برا توسعه کشت خرمای مجول در سطح وسیع در این شهرستان توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی صورت گرفت.

26/03/1402